POCZEKALNIA SZTUKI w przestrzeni MEDICOVER

Projekt Poczekalnia Sztuki zrodził się z inicjatywy Medicover 
Stomatologia, który wyznacza nowe standardy w stomatologii. 

We wnętrzu wyjątkowej kliniki stomatologicznej na warszawskim Muranowie, stworzono galerię sztuki, promującą prace 
utalentowanych artystów. Poczekalnia sztuki stanowi uzupełnienie tradycyjnego leczenia. Sztuka wpływa bardzo pozytywnie na cały 
proces leczenia – redukuje stres, lęk, stymuluje przetwarzanie 
emocji, a także rozpoznawanie nowych odczuć. Projekt otworzy 
wystawa prac niezwykłej artystki, kobiety, która doskonale potrafi uchwycić chwilę, przenieść odbiorcę w odległą krainę – 
Iwony Rossochackiej Kenny

The project Waiting Room was born on the initiative of Medicover Dentistry, which sets new standards in dentistry. Inside a unique 
dental clinic in Warsaw’s Muranów district, an art gallery was created to promote the work of talented artists. Waiting Room complements the traditional treatment. Art has a very positive impact on the entire treatment process – it reduces stress, anxiety, stimulates the processing of emotions and the recognition of new feelings. 
The project will open with an exhibition of works by an extraordinary artist, a woman who can perfectly capture the moment and take the viewer to a distant land – Iwona Rossochacka Kenny.