POZA HORYZONTEM | BEYOND AND WITHIN – wystawa trawa do września 2017

“POZA HORYZONTEM  |  BEYOND AND WITHIN ” – to wystawa malarstwa, której autorką jest Iwona Rossochacka Kenny. 23 czerwca w Prostej Historii na Saskiej Kępie odbył się wernisaż wystawy połączony z prezentacją zdjęć z podróży Kuby Urby.

“Poprzez przedstawienie wizji i symbolicznych spostrzeżeń wywodzących się z ulotnych momentów,  tych, których zachwyca natura, Iwona Rossochacka Kenny zdołała uchwycić trwałość w ulotności, ducha w monotonii, jasność w przyziemnej codzienności. Kolorystyka użyta w jej malarstwie wyostrza perspektywę postrzegania i odczuwania świata. Co więcej, artystka używa pędzla jako nowego języka opisu artystycznego, który przekazuje znaczenie życia i radości w krajobrazie, proponowanym tutaj jako kreacja umysłu, która płynnie łączy na wpół zapomniane wspomnienia z obecnym wyobrażeniem chwili. Obrazy te obfitują w wyraziste barwy ziemi i nieba, jakie tylko umysł wielkiego artysty mógłby sobie wyobrazić  i przelać na płótno.

Through her depiction of visions and symbolic insights derived from fleeting moments; and those beguiling goats at graze, Iwona Rossochacka Kenny has been able to capture a permanency in transience; to find the spiritual in the humdrum; and to find clearness in dullness. This is a colourful art that enhances the seeing and sensing of things, and reinvigorates outlook. What is more, the artist’s painterly brush has fashioned a new language of artistic description that gives expression to the notion of the importance of living and rejoicing in landscape, proposed here as constructs of a mindscape which seamlessly link half-forgotten memories with the ever-present potential of the imagined moment. The canvas is opulent, as golden, sky-like, earth-deep and vibrant as only the mind of a great artist could conceive and execute.” Barry Keane